Maxi Quiz – Trắc nghiệm toàn diện về Bách khoa tri thức – (Hơn 1000 câu hỏi và trả lời về bách khoa tri thức cho một hoặc nhiều người cùng chơi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Maxi Quiz – Trắc nghiệm toàn diện về Bách khoa tri thức – (Hơn 1000 câu hỏi và trả lời về bách khoa tri thức cho một hoặc nhiều người cùng chơi)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7233-9
  • Tác giả: Lyse Harinck – Cécile Jugla – Sophie de Mullenheim
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Cty TNHH TM in Bao Bì Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Maxi Quiz – Trắc nghiệm toàn diện về Bách khoa tri thức – (Hơn 1000 câu hỏi và trả lời về bách khoa tri thức cho một hoặc nhiều người cùng chơi)

Về tác giả: Lyse Harinck – Cécile Jugla – Sophie de Mullenheim

Tìm mua sách nếu có bán: