Mây bay qua trời xưa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mây bay qua trời xưa
  • Mã ISBN: 978-604-9882-72-2
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết: LK với Công ty TNHH Văn hóa New Vietsn-n184 Lê Văn Sỹ, P. 10, Phú Nhuận, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH DV Kim Bảo
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Mây bay qua trời xưa

Về tác giả: Nguyễn Thị Hoàng

Tìm mua sách nếu có bán: