Máy móc, nền tảng, cộng đồng: Làm chủ tương lai kỹ thuật số của chúng ta

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Máy móc, nền tảng, cộng đồng: Làm chủ tương lai kỹ thuật số của chúng ta
  • Mã ISBN: 978-604-80-4180-9
  • Tác giả: Andrew McAfee và Erik Brynjolfsson
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Trương Minh Đức
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Máy móc, nền tảng, cộng đồng: Làm chủ tương lai kỹ thuật số của chúng ta

Về tác giả: Andrew McAfee và Erik Brynjolfsson

Tìm mua sách nếu có bán: