Mê Giang thi từ 4 -湄 江 诗 词

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mê Giang thi từ 4 -湄 江 诗 词
  • Mã ISBN: 978-604-68-5722-8
  • Tác giả: Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh- Chi hội Thơ cổ biên soạn – 湖 志 明 市 各 少 数 民族 文学艺术协会 – 古诗分会 (湄 江 吟 社 ) 编 选
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Quách Huệ Linh: 17 Nguyễn Văn Của, p.13, q.8, Tp.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH In Hoàn Châu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Mê Giang thi từ 4 -湄 江 诗 词

Về tác giả: Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh- Chi hội Thơ cổ biên soạn – 湖 志 明 市 各 少 数 民族 文学艺术协会 – 古诗分会 (湄 江 吟 社 ) 编 选

Tìm mua sách nếu có bán: