Men & life (Đàn ông & cuộc sống)- Winter 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Men & life (Đàn ông & cuộc sống)- Winter 1
  • Mã ISBN: 978-604-9855-26-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Phạm Hoài Nam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH TM DV QC Đại Tín Nghĩa. Đc: 123/25C, Huỳnh Thiện Lộc, Q.Tân Phú, TP.HCM
  • Nơi in: Nhà in Thông tấn xã VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Men & life (Đàn ông & cuộc sống)- Winter 1

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: