Microsoft Office Power Point 2013 (Microsoft office Specialist)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Microsoft Office Power Point 2013 (Microsoft office Specialist)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9571-9
  • Tác giả: IIG Viet Nam
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết: Cty CP Phát hành sách TP.HCM – 60 – 62 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Microsoft Office Power Point 2013 (Microsoft office Specialist)

Về tác giả: IIG Viet Nam

Tìm mua sách nếu có bán: