MIỀN TRUNG – Kiến

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: MIỀN TRUNG – Kiến
  • Mã ISBN: 978-604-2-15046-0
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trần Nhật Mỹ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: MIỀN TRUNG – Kiến

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: