Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi
  • Mã ISBN: 978-604-9973-18-5
  • Tác giả: Trí
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VH & TT AZ Việt Nam, -Người Trẻ Việt, Số 50 đường 5, TTF 361 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/06/2020

Thông tin về sách: Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi

Về tác giả: Trí

Tìm mua sách nếu có bán: