Mình là cái gì

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mình là cái gì
  • Mã ISBN: 978-604-84-4363-4
  • Tác giả: HT. Thích Thanh Từ Thiền Viện Chơn không
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Huỳnh Yên Trầm My
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn hóa Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH VH In, SXTMDV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Mình là cái gì

Về tác giả: HT. Thích Thanh Từ Thiền Viện Chơn không

Tìm mua sách nếu có bán: