Minh Triết – Trong Ăn Uống Của Phương Đông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Minh Triết – Trong Ăn Uống Của Phương Đông
  • Mã ISBN: 978-604-58-8762-2
  • Tác giả: Ngô Đức Vượng
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH VH IN SXTMDV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Minh Triết – Trong Ăn Uống Của Phương Đông

Về tác giả: Ngô Đức Vượng

Tìm mua sách nếu có bán: