Mô hình, mô phỏng Nhà máy điện gió kết nối lưới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mô hình, mô phỏng Nhà máy điện gió kết nối lưới
  • Mã ISBN: 978-604-913-900-0
  • Tác giả: Nguyễn Đăng Toản, Nguyễn Hữu Đức (cb)
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Đinh Như Quang
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Hữu Đức – Trường ĐH Điện lực: Số 235, Hoàng Quốc Việt, HN
  • Nơi in: Cty CP khoa học và Công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/11/2019

Thông tin về sách: Mô hình, mô phỏng Nhà máy điện gió kết nối lưới

Về tác giả: Nguyễn Đăng Toản, Nguyễn Hữu Đức (cb)

Tìm mua sách nếu có bán: