Mỗi ngày hai giờ hiệu quả/Tận dụng tối đa khoảng thời gian hiệu quả nhất trog ngày để làm những việc quan trọng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mỗi ngày hai giờ hiệu quả/Tận dụng tối đa khoảng thời gian hiệu quả nhất trog ngày để làm những việc quan trọng
  • Mã ISBN: 978-604-65-4834-8
  • Tác giả: Tiến sĩ Josh Davis
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Phùng Huy Cường
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, số 11A ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Mỗi ngày hai giờ hiệu quả/Tận dụng tối đa khoảng thời gian hiệu quả nhất trog ngày để làm những việc quan trọng

Về tác giả: Tiến sĩ Josh Davis

Tìm mua sách nếu có bán: