Momo và Ken – Ăn no vào là khỏe cao nào (Dành cho trẻ em từ 2-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Momo và Ken – Ăn no vào là khỏe cao nào (Dành cho trẻ em từ 2-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-978-145-2
  • Tác giả: Tranh: Momomi Sako – Lời: Kayo Takatera
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM & DV Văn hoá Đinh Tị. ĐC: Tổ 9 Sân Bay, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Momo và Ken – Ăn no vào là khỏe cao nào (Dành cho trẻ em từ 2-6 tuổi)

Về tác giả: Tranh: Momomi Sako – Lời: Kayo Takatera

Tìm mua sách nếu có bán: