Móng vuốt quạ đen (III) – Mưu ma chước quỷ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Móng vuốt quạ đen (III) – Mưu ma chước quỷ
  • Mã ISBN: 978-604-2-16537-2
  • Tác giả: Leigh Bardugo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trần Nhật Mỹ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Móng vuốt quạ đen (III) – Mưu ma chước quỷ

Về tác giả: Leigh Bardugo

Tìm mua sách nếu có bán: