Một chiến dịch ở Bắc Kỳ (232 hình khắc kèm theo phụ bản ảnh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Một chiến dịch ở Bắc Kỳ (232 hình khắc kèm theo phụ bản ảnh)
  • Mã ISBN: 978-604-9952-64-7
  • Tác giả: Bác sĩ Hocquard – Thầy thuốc quân y hạng Nhất
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cp Văn hóa Đông A, số 113 Đông Các, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TKMT và TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Một chiến dịch ở Bắc Kỳ (232 hình khắc kèm theo phụ bản ảnh)

Về tác giả: Bác sĩ Hocquard – Thầy thuốc quân y hạng Nhất

Tìm mua sách nếu có bán: