Một con đường tiếp cận Di sản Văn hóa – IX

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Một con đường tiếp cận Di sản Văn hóa – IX
  • Mã ISBN: 978-604-77-6752-6
  • Tác giả: Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Cục Di sản Văn hóa – 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Quảng cáo và phát triển thương miệu Mê Linh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Một con đường tiếp cận Di sản Văn hóa – IX

Về tác giả: Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Tìm mua sách nếu có bán: