Một năm Tư duy tích cực – Nguồn cảm hứng, sáng suốt và can đảm mỗi ngày

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Một năm Tư duy tích cực – Nguồn cảm hứng, sáng suốt và can đảm mỗi ngày
  • Mã ISBN: 978-604-58-5475-4
  • Tác giả: Cyndie Spiegel
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hường
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Pacific Lines – 45D/19 Đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/06/2020

Thông tin về sách: Một năm Tư duy tích cực – Nguồn cảm hứng, sáng suốt và can đảm mỗi ngày

Về tác giả: Cyndie Spiegel

Tìm mua sách nếu có bán: