Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán ở trường tiểu học dành cho giáo viên và học sinh tiểu học lớp 4 và lớp 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán ở trường tiểu học dành cho giáo viên và học sinh tiểu học lớp 4 và lớp 5
  • Mã ISBN: 978-604-958-837-2
  • Tác giả: Dương Minh Thành, Nguyễn Văn Vĩnh, Tăng Minh Dũng
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Bùi Văn Hải
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Việt; 391/13 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán ở trường tiểu học dành cho giáo viên và học sinh tiểu học lớp 4 và lớp 5

Về tác giả: Dương Minh Thành, Nguyễn Văn Vĩnh, Tăng Minh Dũng

Tìm mua sách nếu có bán: