Ms Grammar ôn luyện ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 5 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ms Grammar ôn luyện ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 5 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9806-99-5
  • Tác giả: Dương Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách và Giáo dục trực tuyến Megabook. Số 19 N7B KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: CT CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Ms Grammar ôn luyện ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 5 tập 2

Về tác giả: Dương Hương

Tìm mua sách nếu có bán: