Mười bài học ngọt ngào như kẹo: Đi tìm gia đình hoàn hảo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mười bài học ngọt ngào như kẹo: Đi tìm gia đình hoàn hảo
  • Mã ISBN: 978-604-2-18655-1
  • Tác giả: Lời: Yann Walcker/Minh họa: Mylène Rigaudie
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm Haf Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Mười bài học ngọt ngào như kẹo: Đi tìm gia đình hoàn hảo

Về tác giả: Lời: Yann Walcker/Minh họa: Mylène Rigaudie

Tìm mua sách nếu có bán: