Mười bảy năm ánh sáng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mười bảy năm ánh sáng
  • Mã ISBN: 978-604-55-4528-7
  • Tác giả: Zen
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngô Thu Linh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP zGroup – Nhãn sách Uranix – Số 88 ngõ 554 Trường Trinh, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Mười bảy năm ánh sáng

Về tác giả: Zen

Tìm mua sách nếu có bán: