Mười chín ngày – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Mười chín ngày – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-978-065-3
  • Tác giả: Quân Ước
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. ĐC: 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy. Địa chỉ in Số 09, ngách130/1, ngõ 130 Phố Đốc Ngữ – P. Vĩnh Phúc – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/11/2019

Thông tin về sách: Mười chín ngày – Tập 2

Về tác giả: Quân Ước

Tìm mua sách nếu có bán: