Muôn dặm sầu giăng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Muôn dặm sầu giăng
  • Mã ISBN: 978-604-9923-76-0
  • Tác giả: Võ Diệu Thanh
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Quốc Minh
  • Đối tác liên kết: LK với cty cổ phần sách Tao Đàn /Đc: 12C Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình – Hà Nội
  • Nơi in: Cty cp in VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Muôn dặm sầu giăng

Về tác giả: Võ Diệu Thanh

Tìm mua sách nếu có bán: