Muôn kiếp nhân sinh – Many lives Many times

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Muôn kiếp nhân sinh – Many lives Many times
  • Mã ISBN: 978-604-58-4721-3
  • Tác giả: Nguyên Phong
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Muôn kiếp nhân sinh – Many lives Many times

Về tác giả: Nguyên Phong

Tìm mua sách nếu có bán: