My First picture encyclopedia – Bách khoa hình ảnh đầu tiên cho bé (song ngữ Anh – Việt) – Dành cho bé từ 0-6 tuổi – Phát triển: – Ngôn ngữ, khả năng quan sát, khả năng nhận biết, tư duy (song ngữ A_V)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: My First picture encyclopedia – Bách khoa hình ảnh đầu tiên cho bé (song ngữ Anh – Việt) – Dành cho bé từ 0-6 tuổi – Phát triển: – Ngôn ngữ, khả năng quan sát, khả năng nhận biết, tư duy (song ngữ A_V)
  • Mã ISBN: 978-604-56-7428-4
  • Tác giả: Mai Hương – Helen biên soạn; T-books minh họa
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Ngọc
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Đại Mai 226 Bạch Đằng, Q. Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: My First picture encyclopedia – Bách khoa hình ảnh đầu tiên cho bé (song ngữ Anh – Việt) – Dành cho bé từ 0-6 tuổi – Phát triển: – Ngôn ngữ, khả năng quan sát, khả năng nhận biết, tư duy (song ngữ A_V)

Về tác giả: Mai Hương – Helen biên soạn; T-books minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: