My First TOEIC Class – Starter Plus for elementary level

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: My First TOEIC Class – Starter Plus for elementary level
  • Mã ISBN: 978-604-58-8921-3
  • Tác giả: Yuki Wen – Chloe Chang
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Bá Định
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: My First TOEIC Class – Starter Plus for elementary level

Về tác giả: Yuki Wen – Chloe Chang

Tìm mua sách nếu có bán: