My Hero Academia – Học viện siêu anh hùng Tập 19: Trước thềm lễ hội văn hóa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: My Hero Academia – Học viện siêu anh hùng Tập 19: Trước thềm lễ hội văn hóa
  • Mã ISBN: 978-604-2-17450-3
  • Tác giả: Kohei Horikoshi
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/06/2020

Thông tin về sách: My Hero Academia – Học viện siêu anh hùng Tập 19: Trước thềm lễ hội văn hóa

Về tác giả: Kohei Horikoshi

Tìm mua sách nếu có bán: