Nam Đế Vạn Xuân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nam Đế Vạn Xuân
  • Mã ISBN: 978-604-9889-83-7
  • Tác giả: Phùng Văn Khai
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Phương Thùy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sơn Quỳnh, đội 4, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Nơi in: Cty CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/02/2020

Thông tin về sách: Nam Đế Vạn Xuân

Về tác giả: Phùng Văn Khai

Tìm mua sách nếu có bán: