Nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của mô hình cánh đồng lúa lớn tại đồng bằng sông Cửu Long

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của mô hình cánh đồng lúa lớn tại đồng bằng sông Cửu Long
  • Mã ISBN: 978-604-962-383-7
  • Tác giả: PGS, TS Nguyễn Phú Son – ThS Trần Hoàng Hiểu (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
  • Biên tập viên: Lê Ngọc Diệp
  • Đối tác liên kết: Ông Trần Hoàng Hiểu – Học viện Chính trị Khu vực IV
  • Nơi in: Cty CP In&TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/01/2020

Thông tin về sách: Nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của mô hình cánh đồng lúa lớn tại đồng bằng sông Cửu Long

Về tác giả: PGS, TS Nguyễn Phú Son – ThS Trần Hoàng Hiểu (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: