Nâng chuẩn mỗi ngày – UNIQLO Đồng Khởi – Catalog giới thiệu sản phẩm UNIQLO TP. HCM (Khai trương ngày 06/12/2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nâng chuẩn mỗi ngày – UNIQLO Đồng Khởi – Catalog giới thiệu sản phẩm UNIQLO TP. HCM (Khai trương ngày 06/12/2019)
  • Mã ISBN: 978-604-55-4885-1
  • Tác giả: UNIQLO
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc; Số 161 Lý Chính Thắng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Nâng chuẩn mỗi ngày – UNIQLO Đồng Khởi – Catalog giới thiệu sản phẩm UNIQLO TP. HCM (Khai trương ngày 06/12/2019)

Về tác giả: UNIQLO

Tìm mua sách nếu có bán: