Naruto Tập 15: Naruto Nhẫn Pháp Truyền Kì!!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Naruto Tập 15: Naruto Nhẫn Pháp Truyền Kì!!
  • Mã ISBN: 978-604-2-17420-6
  • Tác giả: Masashi Kishimoto
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/06/2020

Thông tin về sách: Naruto Tập 15: Naruto Nhẫn Pháp Truyền Kì!!

Về tác giả: Masashi Kishimoto

Tìm mua sách nếu có bán: