Naruto Tập 25: Anh và em

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Naruto Tập 25: Anh và em
  • Mã ISBN: 978-604-2-15477-2
  • Tác giả: Masashi Kishimoto
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Naruto Tập 25: Anh và em

Về tác giả: Masashi Kishimoto

Tìm mua sách nếu có bán: