Naruto Tập 33: Nhiệm vụ tuyệt mật…!!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Naruto Tập 33: Nhiệm vụ tuyệt mật…!!
  • Mã ISBN: 978-604-2-18517-2
  • Tác giả: Masashi Kishimoto
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Naruto Tập 33: Nhiệm vụ tuyệt mật…!!

Về tác giả: Masashi Kishimoto

Tìm mua sách nếu có bán: