Nếu ai cũng nói thế?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nếu ai cũng nói thế?
  • Mã ISBN: 978-604-77-6760-1
  • Tác giả: Ellen Javernick (lời) – Colleen Madden (minh hoạ)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5 An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Cty CP In Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Nếu ai cũng nói thế?

Về tác giả: Ellen Javernick (lời) – Colleen Madden (minh hoạ)

Tìm mua sách nếu có bán: