Nếu em không phải một giấc mơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nếu em không phải một giấc mơ
  • Mã ISBN: 978-604-9882-44-9
  • Tác giả: Marc Levy
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với Nhã Nam/ Đc: Đỗ Quang-Trung Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Nếu em không phải một giấc mơ

Về tác giả: Marc Levy

Tìm mua sách nếu có bán: