Ngày chúng ta không còn yêu nhau

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngày chúng ta không còn yêu nhau
  • Mã ISBN: 978-604-53-5842-9
  • Tác giả: Hạnh Skyler
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: AC4-4 Green View, Nguyễn Lương Bằng, p Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo Nhân dân TP HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Ngày chúng ta không còn yêu nhau

Về tác giả: Hạnh Skyler

Tìm mua sách nếu có bán: