NGÀY TỒI TỆ NHẤT ĐỜI! Câu chuyện của tớ về việc lắng nghe và làm theo chỉ dẫn (… hoặc không) – The Worst Day of My Life Ever!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NGÀY TỒI TỆ NHẤT ĐỜI! Câu chuyện của tớ về việc lắng nghe và làm theo chỉ dẫn (… hoặc không) – The Worst Day of My Life Ever!
  • Mã ISBN: 978-604-56-7107-8
  • Tác giả: Lời: Julia Cook – Minh họa: Kelsey De Weerd
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hòa Bình
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn. (Số nhà 31, ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn , Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội)
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: NGÀY TỒI TỆ NHẤT ĐỜI! Câu chuyện của tớ về việc lắng nghe và làm theo chỉ dẫn (… hoặc không) – The Worst Day of My Life Ever!

Về tác giả: Lời: Julia Cook – Minh họa: Kelsey De Weerd

Tìm mua sách nếu có bán: