Nghe đến nơi, hiểu đến chốn (Hỏi đáp âm nhạc dành cho độc giả từ 7-107 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghe đến nơi, hiểu đến chốn (Hỏi đáp âm nhạc dành cho độc giả từ 7-107 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6212-5
  • Tác giả: NICOLAS LAFITTE – BERTRAND FICHOU; PASCAL LEMAITRE (minh họa)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Nghe đến nơi, hiểu đến chốn (Hỏi đáp âm nhạc dành cho độc giả từ 7-107 tuổi)

Về tác giả: NICOLAS LAFITTE – BERTRAND FICHOU; PASCAL LEMAITRE (minh họa)

Tìm mua sách nếu có bán: