Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản
  • Mã ISBN: 978-604-78-8807-8
  • Tác giả: Nguyễn Minh Hải
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản

Về tác giả: Nguyễn Minh Hải

Tìm mua sách nếu có bán: