Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh
  • Mã ISBN: 978-604-9885-26-6
  • Tác giả: Jacqui Harper
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Thanh Bình
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông 1980 Booksn20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh

Về tác giả: Jacqui Harper

Tìm mua sách nếu có bán: