Nghĩ khác để sống khác

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghĩ khác để sống khác
  • Mã ISBN: 978-604-977-929-9
  • Tác giả: Phi Tuyết
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết: LK với Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn – Saigon/ Đc: 97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Dakao. Q.1
  • Nơi in: Cty in báo nhân dân Tp.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Nghĩ khác để sống khác

Về tác giả: Phi Tuyết

Tìm mua sách nếu có bán: