Nghĩ như một tỷ phú – Mọi thứ bạn cần biết về thành công, bất động sản và cuộc sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghĩ như một tỷ phú – Mọi thứ bạn cần biết về thành công, bất động sản và cuộc sống
  • Mã ISBN: 978-604-1-13964-0
  • Tác giả: Donald J Trump, Meredith McIver
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thành Nam
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Nghĩ như một tỷ phú – Mọi thứ bạn cần biết về thành công, bất động sản và cuộc sống

Về tác giả: Donald J Trump, Meredith McIver

Tìm mua sách nếu có bán: