Nghi thức trì tụng chân ngôn Đức phật bổn sư thích ca mâu ni (Mantra Sakya Muni Buddha)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghi thức trì tụng chân ngôn Đức phật bổn sư thích ca mâu ni (Mantra Sakya Muni Buddha)
  • Mã ISBN: 978-604-951-944-4
  • Tác giả: Chùa Bảo Vân – TP Huế, TT. Thích Chí Thiện (Biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Thượng tọa Thích Chí Thiệnn: Chùa Bảo Vân thành phố Huế, số 2 hẻm 30, kiệt 16, Đường Duy Tân,nP. An Cự, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Mê Linh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Nghi thức trì tụng chân ngôn Đức phật bổn sư thích ca mâu ni (Mantra Sakya Muni Buddha)

Về tác giả: Chùa Bảo Vân – TP Huế, TT. Thích Chí Thiện (Biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: