Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV – Tủ sách Góc nhìn Việt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV – Tủ sách Góc nhìn Việt
  • Mã ISBN: 978-604-55-5022-9
  • Tác giả: GUSTAVE DUMOUTIER
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Omega Việt Nam, Tòa nhà Dream Center Home, Số 11A ngõ 282, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tiến Bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV – Tủ sách Góc nhìn Việt

Về tác giả: GUSTAVE DUMOUTIER

Tìm mua sách nếu có bán: