Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và chế tạo bột kháng thể trong phòng và trị bệnh cầu trùng trên gà (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và chế tạo bột kháng thể trong phòng và trị bệnh cầu trùng trên gà (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-974-261-3
  • Tác giả: TS. Huỳnh Văn Chương
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  • Đối tác liên kết: Huỳnh Văn Chương, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
  • Nơi in: Cty TNHH MTV TM In&DV Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/12/2019

Thông tin về sách: Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và chế tạo bột kháng thể trong phòng và trị bệnh cầu trùng trên gà (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: TS. Huỳnh Văn Chương

Tìm mua sách nếu có bán: