Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái thuyết nhất thiết hữu bộ – Tập2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái thuyết nhất thiết hữu bộ – Tập2
  • Mã ISBN: 978-604-9942-22-8
  • Tác giả: Hòa thượng Thích Ấn Thuận
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Tuệ Chủng – 27 đường TL 26, KP. 3B, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM.
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái thuyết nhất thiết hữu bộ – Tập2

Về tác giả: Hòa thượng Thích Ấn Thuận

Tìm mua sách nếu có bán: