Ngoài vùng sợ hãi có gì vui?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngoài vùng sợ hãi có gì vui?
  • Mã ISBN: 978-604-77-7767-9
  • Tác giả: Koichi Honda (Honda Koichi)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Nguyễn Trung Dũng
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền Thông Skybooks Việt Nam – Số 83, đường Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Ngoài vùng sợ hãi có gì vui?

Về tác giả: Koichi Honda (Honda Koichi)

Tìm mua sách nếu có bán: