Ngoảnh lại mỉm cười – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngoảnh lại mỉm cười – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9849-65-7
  • Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. ĐC: 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Ngoảnh lại mỉm cười – Tập 2

Về tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Tìm mua sách nếu có bán: