NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG: Cháu yêu bà

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG: Cháu yêu bà
  • Mã ISBN: 978-604-2-18490-8
  • Tác giả: Lời: Nhiều tác giả/Tranh: Cloud Pillow Studio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và bao bì VPC
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/06/2020

Thông tin về sách: NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG: Cháu yêu bà

Về tác giả: Lời: Nhiều tác giả/Tranh: Cloud Pillow Studio

Tìm mua sách nếu có bán: