Ngọn lửa đam mê

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngọn lửa đam mê
  • Mã ISBN: 978-604-58-3395-7
  • Tác giả: Nghệ sĩ Nhân dân Đoàn Quốc
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết: Đỗ Phương Toàn – 148/2 Trần Kế Xương, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/02/2020

Thông tin về sách: Ngọn lửa đam mê

Về tác giả: Nghệ sĩ Nhân dân Đoàn Quốc

Tìm mua sách nếu có bán: